Theses 

Pohybová aktivita a volný čas v rámci centra pohybových aktivit Active club – Zdeňka PROKOPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zdeňka PROKOPOVÁ

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a volný čas v rámci centra pohybových aktivit Active club

Physical activity and leisure time of fitness centre Active club

Anotace: Hlavním tématem této bakalářské práce je pohybová aktivita a volný čas, jenž byly vyhodnocovány v rámci centra pohybových aktivit Active club Žďár nad Sázavou. Klienti, kteří do centra pravidelně docházejí a pohybová aktivita je tak součástí jejich životního stylu, byli podrobeni metodě dotazníkového šetření. Každý ze sto respondentů ve věku 15 53 let odpovídal na otázky Mezinárodního dotazníku k pohybové aktivitě (IPAQ). Na základě odpovědí byli respondenti rozděleni do různých kategorií, mezi kterými nadále probíhalo srovnání úrovně jejich pohybové aktivity z mnoha různých hledisek. Jako nejvýznamnější výsledky se ukázaly hodnoty, které prokázaly signifikantní rozdíly v porovnání mužů a žen v kategorii ,,Volnočasová PA''(U = 637,5; p = 0,017). Z hlediska kuřáctví byly signifikantní rozdíly zaznamenány u ,,Intenzivní PA''(U = 230,5; p = 0,031). Z hlediska vlastnictví psa naše analýza vyhodnotila signifikantní rozdíly u "PA doma" (U = 847; p = 0,023). Statisticky významný rozdíl byl vyhodnocen i z hlediska vlastnictví kola, a to v kategorii "Volnočasová PA" (U = 362; p = 0,037).

Abstract: The main topic of this bachelor´s thesis is a physical activity and leisure time, which were analysed within the center of physical activities Active Club Žďár nad Sázavou. The clients of the center were given questionnaires. Each of a hundred respondents from the age of 15 up to the age of 53 completed the International questionnaire concerning physical activity (IPAQ). The respondents were divided into different categories according to their responses which were compared from various points of views. The most important results were given by the values which proved significant differences in comparison of men and women in the "Leisure PA" category (U = 637,5; p = 0,017). From the point of view of smoking there were significant differences noticed in "Intensive PA (U = 230,5; p = 0,031). In case of the dog ownership we analyzed significant differences in "PA at home" (U = 847; p = 0,023). Also the ownership of a bike provided statistically important difference in category "Leisure PA" (U = 362; p = 0,037).

Klíčová slova: pohyb, volnočasové aktivity, tělocvičná aktivita, fitness centrum, IPAQ

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=194296 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

PROKOPOVÁ, Zdeňka. Pohybová aktivita a volný čas v rámci centra pohybových aktivit Active club. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:51, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz