Vendula Lednová

Bachelor's thesis

Nakládání s odpady ze zdravotnictví

Medical waste management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s odpady ze zdravotnictví. Práce je zaměřena na aktuální legislativu v oblasti zdravotnického odpadu, poté jeho třídění, shromažďování, skladování a odstraňování. Na závěr práce je pojednání o nakládání s odpadem přímo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Abstract:
This bachelor thesis deals with medical waste. The work is focused on current legislation of medical waste, their segregation, containerization, storage and final disposal. The last part of the thesis is a treatise about waste management in Hradec Králové hospital.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lednová, Vendula. Nakládání s odpady ze zdravotnictví. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická