Jakub FOUSEK

Diplomová práce

Vybrané parametry tělesného složení dle InBody 720 u studentů FTK UP podle fitness skóre

Selected parameters of body composition according InBody 720 students FTK by fitness score
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu tělesného složení prostřednictvím přístroje InBody 720, který pracuje na základě bioelektrické impedance. Výzkum probíhal u studentů a studentek prvního ročníku Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dále bylo zjištěno, jak diferenciace tělesné zdatnosti dle hodnot fitness skóre souvisí s vybranými parametry tělesného složení. Z výzkumu …více
Abstract:
This master thesis is focused on analysis of body composition through InBody 720, which works on the basis of bioelectrical impedance. The research was conducted in male and female students of the first year at the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. Furthermore it was found how differentiation physical fitness according the fitness score values related with the selected parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2014
Zveřejnit od: 7. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOUSEK, Jakub. Vybrané parametry tělesného složení dle InBody 720 u studentů FTK UP podle fitness skóre. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 12. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8bkvem 8bkvem/2
17. 12. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 12. 2014
Marklová, E.
18. 12. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.