Mgr. Barbora Vyvijalová

Bakalářská práce

Realizace průřezového tématu osobnostní a sociální výchova v rámci tělesné výchovy na základní škole

Implementation of personal and social education in physical education at elementary school
Anotace:
Tato práce se snaží popsat, jak lze realizovat osobnostně sociální výchovu v rámci tělesné výchovy. Osobnostně sociální výchova je průřezovým tématem, které je předurčeno k integraci. V tělesné výchově ho chceme realizovat, nejen protože práci prezentujeme na fakultě sportovních studií, ale také protože oba předměty jsou zaměřeny na výchovu a tvorbu dovedností spíše než předávání znalostí. Proto se …více
Abstract:
This work tries to describe how to realize the Personal Social education in Physical education. Personal Social Education is a theme that is destined for integration. We want to implement it in physical education, not only because of the work presented at the Faculty of Sports Studies, but also because both subjects are focused on education and work skills rather than knowledge transfer. These two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií