Ing. Roman ŠENKEŘÍK

Doctoral thesis

Optimal Control of Deterministic Chaos

Optimal Control of Deterministic Chaos
Abstract:
The main aim of this dissertation is to show that powerful optimizing tools like evolutionary algorithms can be in reality used for the optimization of deterministic chaos control. This work is aimed on explanation of how to use evolutionary algorithms (EAs) and how to properly define the cost function (CF). It is also focused on selection of control method and, the explanation of all possible problems …more
Abstract:
Hlavním cílem disertační práce je ukázat, že výkonný nástroj, jakými jsou zcela určitě evoluční algoritmy, je možno v praxi použít k optimalizaci řízení deterministického chaosu. Tato práce je především zaměřena na vysvětlení jak správně použít evoluční algoritmy, jak nadefinovat účelovou funkci a dále je zaměřena na výběr vhodné řídící metody a samozřejmě na vysvětlení všech možných problémů, které …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2008
Accessible from:: 12. 5. 2008
Identifier: 10781

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 10. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠENKEŘÍK, Roman. Optimal Control of Deterministic Chaos. Zlín, 2008. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.