Bc. Lukáš FRANČÍK

Diplomová práce

Intenzita zatížení hráčů házené v utkání a tréninkovém procesu

Intensity of the load in handball´s game and in training proces
Anotace:
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci (Intenzita zatížení hráče házené v průběhu utkání: případová studie). Hlavním cílem práce je analýza a porovnání intenzity zatížení hráčů HCB OKD Karviná v průběhu utkání a tréninku. Vztah mezi zápasovým a tréninkovým zatížením je klíčový pro samotné vedení tréninku. SF hráčů byla monitorována pomocí Systému Polar Team 2. Podařilo se úspěšně analyzovat …více
Abstract:
This thesis is closely tied to the bachelor thesis named Exercise intensity handball players in the game: a case study. The main focus of this work is to analyse and compare the intensity of the load of HCB OKD Karvina players during a match and a training. The relationship between a match and a training physical demands is the key factor to a proper training management. Heart rate was monitored using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANČÍK, Lukáš. Intenzita zatížení hráčů házené v utkání a tréninkovém procesu. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Učitelství Informatiky - Tělesné výchovy a sportu pro střední školy