Eva TROJANOVÁ

Bachelor's thesis

Nozokomiální infekce na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence-epidemiologické šetření nozokomiálních nákaz Serratia marcescens

Nosocomial infections in the intensive care and resuscitation of the newborn-epidemiological investigation of nosocomial infections Serratia marcescens
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematiku nozokomiálních infekcí na jednotkách intenzivní a resuscitační péče pro novorozence. Jedním z cílů teoretické části bylo shrnutí poznatků o nozokomiálních infekcích novorozence, popsání septických stavů a to vše se zaměřením na přiložené kazuistiky. Praktická část bakalářské práce vede k rozpoznání zdroje nozokomiální infekce na Jednotce intenzivní a resuscitační …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issues of nosocomial infectoins in intensive care and resuscitation of the newborn. One of the objectives of the theoretical part is the general knowladge of neonatal nosocomial infections, septic conditions and describe it all with focus on the accompanying case studies. The practical part of the thesis leads to the identification of source of nosocomial infections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011
Identifier: 151298

Thesis defence

 • Supervisor: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TROJANOVÁ, Eva. Nozokomiální infekce na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence-epidemiologické šetření nozokomiálních nákaz Serratia marcescens. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8dd1mr 8dd1mr/2
11/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.