Michaela Galuszková

Bachelor's thesis

Recepce informací na online sociální síti Facebook

Reception of information on online social networking site Facebook
Anotácia:
Výzkumná bakalářská práce se zabývá důvody, z jakých Češi využívají online sociální síť Facebook a zda tyto důvody mají vliv na jejich recepci informací na online sociálních sítích. Cílem bylo identifikovat skupiny uživatelů, kteří se na Facebooku v českém prostředí nacházejí, zda se na online sociálních sítích dostávají k informacím záměrně či náhodně a zda jejich zájem o politiku a způsob získávání …viac
Abstract:
This research bachelor thesis deals with reasons why Czech citizens use online social networking site Facebook and whether these reasons have influence on the form of exposure to information of respondents on online social networking sites. The aim is to identify user groups on Facebook and whether the exposure to information in these groups is selective or acci-dental and whether the interest of respondents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Slavík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií