Ing. Marcela Sochorová

Bachelor's thesis

Dopad ekonomické krize na organizace poskytující sociální služby

The impact of the economic crisis on the social services providers
Abstract:
Predmetem diplomové práce „Dopad ekonomické krize na subjekty poskytující sociální služby“ je charakteristika neziskových organizací a analýza, do jaké míry zasáhla ekonomická krize nestátní neziskové organizace. První cást je zamerena na všeobecný popis neziskového sektoru. V této cásti je popsáno clenení, charakteristické rysy neziskových organizací a jejich financování. Druhá cást je zamerena na …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis: “The impact of the economic crisis on the social services providers” is the characteristics of non-governmental organisations (NGO´s) and an analysis of the extent to which the economic crisis affected NGO´s. The first part is focused on the description of non-governmental sector in generally. Classification, characteristic features of NGO´s and their financing are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jarmila Zaviačičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta