Václav JAROŠ

Bachelor's thesis

Regulace teploty vody v systému vysokotlakého vstřikování

Water temperature control in high pressure injection system
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci regulátoru teploty vody ve vysokotlakém systému vstřikování.
Abstract:
The master theses presents the principles of the optimalisation for regulation in the high pressure injection system.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Janda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠ, Václav. Regulace teploty vody v systému vysokotlakého vstřikování. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/