Mgr. Kateřina Zedníková

Bakalářská práce

Poruchy autistického spektra: Kazuistika dítěte s Aspergerovým syndromem

Autism spectrum disorders: Case report of a child with Asperger syndrome
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra. První kapitola pojednává o jednotlivých poruchách autistického spektra, jejich charakteristice, příčinách, projevech a diagnostice. Druhá kapitola se zabývá problematikou vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole. Třetí kapitola obsahuje případovou studii dítěte s Aspergerovým syndromem.
Abstract:
This bachelor thesis deals with autistic spectrum disorders. The first part deals with individual autistic spectrum disorders, their characteristic, causes, manifestations and diagnose. The second part deals with education of pupil with Asperger syndrome in elementary school. The third part includes case study of child with Asperger syndrome.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta