Theses 

Poruchy autistického spektra: Kazuistika dítěte s Aspergerovým syndromem – Mgr. Kateřina Zedníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Zedníková

Bakalářská práce

Poruchy autistického spektra: Kazuistika dítěte s Aspergerovým syndromem

Autism spectrum disorders: Case report of a child with Asperger syndrome

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra. První kapitola pojednává o jednotlivých poruchách autistického spektra, jejich charakteristice, příčinách, projevech a diagnostice. Druhá kapitola se zabývá problematikou vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole. Třetí kapitola obsahuje případovou studii dítěte s Aspergerovým syndromem.

Abstract: This bachelor thesis deals with autistic spectrum disorders. The first part deals with individual autistic spectrum disorders, their characteristic, causes, manifestations and diagnose. The second part deals with education of pupil with Asperger syndrome in elementary school. The third part includes case study of child with Asperger syndrome.

Klíčová slova: poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, dětský autismus, atypický autismus, kazuistika, rámcový vzdělávací program, integrace, autism spectrum disorders, Asperger syndrome, child autism, atypical autism, case report, educational framework, integration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz