Klára Vojtová

Bakalářská práce

Personální marketing v kontextu Public Relations

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou personálního marketingu společnosti XY. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje dvě hlavní kapitoly, které se zabývají Public Relations a ostatními nástroji komunikačního mixu a personálním marketingem. V praktické části je popsán současný stav personálního marketingu společnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the analysis of XY's personal marketing. The thesis is divided into two sections–theoretical and practical. The theoretical part contains two main chapters, which are focused on Public Relations and the other tools of the communication mix and personal marketing. In the practical part is described the current status of XY's personal marketing. For the purposes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/8l8udj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích