Bc. Radek Chudoba

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of a financial stability and business performance
Anotace:
V diplomové práci je provedeno hodnocení finanční stability a výkonnosti společnosti INTEC - export a import, spol. s r. o. za období 2007 – 2011, s využitím horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, vybraných metod bankrotních a bonitních modelů a ukazatele EVA. Z provedené analýzy vyplývá, že i přes pokles výkonnosti v letech 2009 až 2011 se podnik nachází v dobré finanční situaci …více
Abstract:
In this thesis is accomplished assessment of a financial stability and performance of the company INTEC - export a import, spol. s r. o. in the period 2007 – 2011, by means of horizontal and vertical analysis, ratio indicators, selected methods of bankruptcy and creditworthy models and EVA indicator. From the analysis conducted that despite the decline in performance from 2009 to 2011, is the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní