Veronika Zuskinová

Bachelor's thesis

Demografická struktura měst a venkova

Demographic structure of urban and rural
Abstract:
Tato práce srovnává venkovský prostor s městským prostorem za celou Českou republiku, ale také porovnává prostory z hlediska krajů. Nejprve porovnáváme základní územní a sídelní strukturu. Dále srovnáváme obyvatelstvo, kde jsou ukázány rozdíly různými demografickými ukazateli -- porodnost (potratovost), úmrtnost a pohyb obyvatelstva. A v poslední části porovnáváme situaci na trhu práce, protože zaměstnanost …more
Abstract:
This essay compares rural areas with urban space in whole Czech republic as well as this areas from the region point of view. First of all it contains comparison of base territorial and residential structure. Then we compare the population where the differences are visible in particular demographic indicators -- a natality (or index of abortions), mortality and population movement. The last part contains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 2016
  • Supervisor: Jitka Langhamrová
  • Reader: Tomáš Kozelský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55025

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie