Bc. David Fejta

Master's thesis

Kriminalita mladistvých a příčiny páchání trestné činnosti v Kraji Vysočina

Juvenile Criminality and Causes of Crime in the Vysočina Region
Abstract:
Tématem diplomové práce je problematika související s jedním ze závažných společenských problémů v boji s kriminalitou, týkající se protiprávních činů dětí. Snižování a omezování páchání trestné činnosti ze strany pachatelů z řad dětí a mládeže se jeví jako jedna z významných priorit naší společnosti a proto by se jí mělo dostat dostatečné pozornosti. V teoretické části práce jsou rozpracovány poznatky …more
Abstract:
The theme of this diploma work covers issues relating to one of the major social problems in combating crime with regard to offences carried out by children and young people. The reduction and limitation of criminal activity by young offenders and children appears as one of the major priorities of our society and it should therefore be given adequate attention. In the theoretical part of the work, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fejta, David. Kriminalita mladistvých a příčiny páchání trestné činnosti v Kraji Vysočina. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe