Bc. Leoš Jirovský

Bachelor's thesis

Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů

Experimental Comparison of Methods of Destructive and Non-destructive Testing of Concrete and Fiber-reinforced Concrete
Abstract:
Práce je věnována teorii a zkoušení prostého betonu, vláknobetonu s polypropylénovými vlákny a drátkobetonu nedestruktivními a destruktivními metodami. Jako nedestruktivní metody zkoušení byly zvoleny ultrazvuková impulzová metoda a metoda odrazového tvrdoměru, které byly doplněny destruktivními zkouškami. Získané výsledky jednotlivých záměsí jsou vyhodnoceny pomocí kalibračních vztahů a vzájemně porovnány …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on theory and practical methods of non-destructive and destructive testing of concrete, polypropylene fiber-reinforced concrete and steel fiber-reinforced concrete. Performed non-destructive tests are ultrasonic impulse testing method and the hardness testing method. The results are evaluated using calibration functions and compared.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vladimír Suchánek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jirovský, Leoš. Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera