Bc. Jana ZWYRTKOVÁ

Master's thesis

Analýza a cytogenetické mapování tandemově se opakujících repetitivních sekvencí v příbuzných genomech druhů Festuca sp. a Lolium sp.

Analysis and cytogenetic mapping of tandemly organized repeats in the genomes of Festuca spp. and Lolium spp.
Abstract:
Tato diplomová práce ve své teoretické části obsahuje rešerši týkající se významu a využití trav s popisy některých konkrétních druhů. Dále jsou zařazeny informace o struktuře genomu, repetitivních DNA sekvencích, jejich využití při výzkumu trav a nakonec přehled cytogenetických metod. Práce je zaměřena na výzkum v oblasti molekulární biologie a rostlinné cytogenetiky. Tandemové repetice byly v experimentální …more
Abstract:
Theoretical part of this diploma thesis includes research of importance and use of grasses with description of selected species. Next section describes genome structure focused on repetitive DNA sequences and their use in grass research including molecular cytogenetics methods. The thesis is focused on research in field of molecular biology and plant cytogenetics. In the experimental part, tandem organized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016
Accessible from:: 2. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZWYRTKOVÁ, Jana. Analýza a cytogenetické mapování tandemově se opakujících repetitivních sekvencí v příbuzných genomech druhů Festuca sp. a Lolium sp.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8t7uvl 8t7uvl/2
12/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.