Bc. Jana ZWYRTKOVÁ

Master's thesis

Analýza a cytogenetické mapování tandemově se opakujících repetitivních sekvencí v příbuzných genomech druhů Festuca sp. a Lolium sp.

Analysis and cytogenetic mapping of tandemly organized repeats in the genomes of Festuca spp. and Lolium spp.
Anotácia:
Tato diplomová práce ve své teoretické části obsahuje rešerši týkající se významu a využití trav s popisy některých konkrétních druhů. Dále jsou zařazeny informace o struktuře genomu, repetitivních DNA sekvencích, jejich využití při výzkumu trav a nakonec přehled cytogenetických metod. Práce je zaměřena na výzkum v oblasti molekulární biologie a rostlinné cytogenetiky. Tandemové repetice byly v experimentální …viac
Abstract:
Theoretical part of this diploma thesis includes research of importance and use of grasses with description of selected species. Next section describes genome structure focused on repetitive DNA sequences and their use in grass research including molecular cytogenetics methods. The thesis is focused on research in field of molecular biology and plant cytogenetics. In the experimental part, tandem organized …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zverejniť od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZWYRTKOVÁ, Jana. Analýza a cytogenetické mapování tandemově se opakujících repetitivních sekvencí v příbuzných genomech druhů Festuca sp. a Lolium sp.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 8t7uvl 8t7uvl/2
12. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.