Bc. Michaela Klusáková

Diplomová práce

Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace

Use of Marketing Research for Effective Marketing Communication Tools Set
Anotace:
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá specifiky marketingového mixu ve farmaceutickém průmyslu, vývoji nového léku a popisu rozsáhlé legislativy, která se na farmaceutický marketing vztahuje. V praktické části je využito marketingového průzkumu ke zjištění empirických údajů o tom, jak lékaři hodnotí nástroje marketingové komunikace farmaceutických firem, zejména osobní prodej prostřednictvím …více
Abstract:
This thesis in theoretical part deals with the specifics of marketing mix in the pharmaceutical industry, the development of a new drug, and a description of the extensive legislation of pharmaceutical marketing. In the practical part is used the marketing survey to collect the empirical data from doctors. The survey aims to find out how doctors evaluate the marketing communications tolls of pharmaceutical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní