Ing. Ivana Seidlová

Bachelor's thesis

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communication – use of each component on daily base
Abstract:
Bakalářská práce charakterizuje integrovanou marketingovou komunikaci, její vznik, význam a cíle. Popisuje fáze komunikačního procesu a jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Poznatky z teoretické části jsou aplikovány na prostředí farmaceutického průmyslu. Uvádí jeho produktové členění, zabývá se regulacemi a etikou v této oblasti. V souvislosti s produktovým dělením popisuje dílčí nástroje marketingové …more
Abstract:
Bachelor's thesis specifies an integrated marketing communications, its emergence, the meaning and its goals. It describes the phase of the communication process and the individual tools of the communications mix. Knowledge of the theoretical part is applied to the environment of the pharmaceutical industry. It is concerned with a product breakdown, regulations and ethics in this area. In connection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní