Martina Mrňáková

Diplomová práce

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Corporate Social Responsibility Reporting
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou reportování o společenské odpovědnosti podniku. Jejím cílem je zhodnotit, jaká je četnost reportování o CSR v České republice, jak je u nás tento druh reportování rozšířen v komparaci s jinými státy a také do jaké míry se obsah zpráv jednotlivých podniků liší svou strukturou a konkrétností. K dosažení tohoto cíle slouží autorce analýza statistických dat …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of corporate social responsibility reporting. Its aim is to assess the frequency of CSR reporting in the Czech Republic, compare it with the frequencies in other states and also to find out to which extent the content of reports varies in its structure and concreteness among Czech companies. To reach this goal, the author of the thesis used statistical data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75242