Lucie BARTOŇOVÁ

Bachelor's thesis

Problem Solving Techniques and their Centrality to Corporate Success

Problem Solving Techniques and their Centrality to Corporate Success
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems that occur within business companies and their primary origins. It focuses on the importance of financial and personnel problem solving techniques and, their correct implementation within business companies. In the first section, the problems, their origins and the impact of the problems upon a firm is described. I also focus on the problem of competition …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problémy vyskytujícími se v obchodních společnostech a jejich hlavními původci. Zaměřuje se na důležitost technik řešení finančních a personálních problémů a jejich správnou implementaci do obchodní společnosti. V první části jsou popsány problémy, jejich původci a dopad problémů na firmy. Také se zabývám problémem konkurence. V druhé části se zabývám technikami řešení …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Voráčová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARTOŇOVÁ, Lucie. Problem Solving Techniques and their Centrality to Corporate Success. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe