Bc. Lukáš Hinterbuchner, MBA

Diplomová práce

Investiční a kapitálové životní pojištění

Investment and capital life insurance
Anotace:
Cílem mojí diplomové práce je přiblížení vývoje nabídky rezervotvorných produktů na českém trhu a porovnání s vyspělejšími zeměmi našeho regionu, např. s Rakouskem. Ve své práci se rovněž pokusím nastínit odhad budoucího vývoje nabídky životního pojištění. Praktická část bude věnována vybraným nabízeným produktům na českém trhu a srovnání jejich výhodnosti na příkladu konkrétního klienta, muže ve věku …více
Abstract:
The goal of my thesis is to introduce the process of the offer of the permanent life insurance on the Czech market and the comparison with other more developed markets of our region, for example Austria. I’m going to outline the prospective of development in the offer of life insurance. The practical part will be dedicated to the comparison of offered products and finally the recommendation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví