Bc. Lukáš Hinterbuchner, MBA

Master's thesis

Investiční a kapitálové životní pojištění

Investment and capital life insurance
Abstract:
Cílem mojí diplomové práce je přiblížení vývoje nabídky rezervotvorných produktů na českém trhu a porovnání s vyspělejšími zeměmi našeho regionu, např. s Rakouskem. Ve své práci se rovněž pokusím nastínit odhad budoucího vývoje nabídky životního pojištění. Praktická část bude věnována vybraným nabízeným produktům na českém trhu a srovnání jejich výhodnosti na příkladu konkrétního klienta, muže ve věku …more
Abstract:
The goal of my thesis is to introduce the process of the offer of the permanent life insurance on the Czech market and the comparison with other more developed markets of our region, for example Austria. I’m going to outline the prospective of development in the offer of life insurance. The practical part will be dedicated to the comparison of offered products and finally the recommendation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Dr. Milan Hradec
  • Reader: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Insurance Industry