Bc. Nicol Šostá

Master's thesis

Učení na pracovišti integrovaného záchranného systému

Workplace learning in the Integrated rescue center
Abstract:
Tato práce s názvem Učení na pracovišti integrovaného záchranného systému se zabývá učením, které probíhá přímo na pracovišti mezi profesionály hasiči, policisty a pracovníky zdravotnické záchranné služby. Cílem práce je zjistit a popsat, jak vnímají učení na pracovišti členové integrovaného záchranného systému v jednom konkrétním integrovaném výjezdovém centru, jakým způsobem se učí a jak si předávají …more
Abstract:
This thesis called Workplace learning in the Integrated rescue center deals with the learning which takes place directly in the workplace among professional firefighters, policemen and medical rescue workers. The aim of this thesis is to identify and describe, how members of the Integrated rescue center perceive workplace learning in one particular integrated rescue center, how they learn and how they …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Reader: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta