Michaela SOVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice)

Characteristics of arachnocenoses in the area of PP Na letišti (Otrokovice)
Anotace:
Arachnologický výzkum byl proveden na území Přírodní památky Na letišti v roce 2010. Výzkum probíhal od května do října, tedy 159 dnů. Zástupci skupiny arachnocenóz byli sledováni na 3 stanovištích: louka, mokřad a enkláva lesa. Arachnologický materiál byl získán užitím metody zemních pastí. Nedílnou součástí práce je vyhodnocení arachnocenóz pomocí vybraných ekologických charakteristik: dominance …více
Abstract:
The arachnological research was made in the area of the natural monument Na letišti in 2010. The research was made in the period from May to October, i.e. 159 days. The spider assemblages were studied in 3 localities: meadow, wetland and forest enclave. The spider material was obtained by using the method of pitfall traps. The evaluation of particular ecological characteristics was used as a part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOVIČKOVÁ, Michaela. Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta