RNDr. Vincenc KOPEČEK

Disertační práce

Systémy politických stran v nedemokratických politických režimech. Případová studie zemí Jižního Kavkazu

Party Systems in Non-Democratic Political Regimes. Case Study of the South Caucasus Countries
Anotace:
Disertační práce je hermeneutickým dialogem mezi areálovou komparativní studií a instrumentální vícepřípadovou studií. Po teoretické pasáži věnované politickým režimům, politickým stranám a stranickým systémům následuje systematický výklad dějin politického stranictví v jihokavkazských zemích, Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii. Současné stranické systémy v těchto zemích jsou konfrontovány se stávající …více
Abstract:
The dissertation is a hermeneutic dialogue between comparative area study and instrumental comparative study. After the theoretical chapter concerning political regimes, political parties and party systems, systematic investigation of development of political parties and party systems in the countries of the South Caucasus, Armenia, Azerbaijan and Georgia follows. Contemporary party systems of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2011
Zveřejnit od: 26. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPEČEK, Vincenc. Systémy politických stran v nedemokratických politických režimech. Případová studie zemí Jižního Kavkazu. Ostrava, 2011. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.1.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 1. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta