RNDr. Vincenc KOPEČEK

Doctoral thesis

Systémy politických stran v nedemokratických politických režimech. Případová studie zemí Jižního Kavkazu

Party Systems in Non-Democratic Political Regimes. Case Study of the South Caucasus Countries
Abstract:
Disertační práce je hermeneutickým dialogem mezi areálovou komparativní studií a instrumentální vícepřípadovou studií. Po teoretické pasáži věnované politickým režimům, politickým stranám a stranickým systémům následuje systematický výklad dějin politického stranictví v jihokavkazských zemích, Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii. Současné stranické systémy v těchto zemích jsou konfrontovány se stávající …more
Abstract:
The dissertation is a hermeneutic dialogue between comparative area study and instrumental comparative study. After the theoretical chapter concerning political regimes, political parties and party systems, systematic investigation of development of political parties and party systems in the countries of the South Caucasus, Armenia, Azerbaijan and Georgia follows. Contemporary party systems of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 1. 2011
Accessible from:: 26. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 4. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOPEČEK, Vincenc. Systémy politických stran v nedemokratických politických režimech. Případová studie zemí Jižního Kavkazu. Ostrava, 2011. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.1.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 1. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta