Bc. Barbora KUNDELOVÁ

Master's thesis

Výběr techniky v moderní gymnastice: Mechanické zatížení dolních končetin při doskocích

Technique selection in rhytmic gymnastics: Lower limb loading during landings
Abstract:
Tato diplomová práce řeší problém existence biomechanických aspektů mechanického zatížení dolních končetin u doskoků v moderní gymnastice a výběr správné techniky skoku ze zdravotního hlediska. Subjektem výzkumu bylo sedm moderních gymnastek školního věku. V průběhu výzkumu předvedla každá testovaná osoba tři pokusy u třech vybraných modifikací základního gymnastického skoku - dálkového skoku. Ve výzkumu …more
Abstract:
The study of this diploma thesis deal with question, if there exist biomechanical differences in lower limb loading during three landings technigues in rhytmic gymnastics and choose a technique of this jump. Tested persons in this study was seven rhythmic gymnastics in school years. Each gymnastics had three valid trials on three selected modifications of the basic gymnastic jump- grand jeté. In this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUNDELOVÁ, Barbora. Výběr techniky v moderní gymnastice: Mechanické zatížení dolních končetin při doskocích. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta