Bc. Barbora KUNDELOVÁ

Master's thesis

Výběr techniky v moderní gymnastice: Mechanické zatížení dolních končetin při doskocích

Technique selection in rhytmic gymnastics: Lower limb loading during landings
Anotácia:
Tato diplomová práce řeší problém existence biomechanických aspektů mechanického zatížení dolních končetin u doskoků v moderní gymnastice a výběr správné techniky skoku ze zdravotního hlediska. Subjektem výzkumu bylo sedm moderních gymnastek školního věku. V průběhu výzkumu předvedla každá testovaná osoba tři pokusy u třech vybraných modifikací základního gymnastického skoku - dálkového skoku. Ve výzkumu …viac
Abstract:
The study of this diploma thesis deal with question, if there exist biomechanical differences in lower limb loading during three landings technigues in rhytmic gymnastics and choose a technique of this jump. Tested persons in this study was seven rhythmic gymnastics in school years. Each gymnastics had three valid trials on three selected modifications of the basic gymnastic jump- grand jeté. In this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNDELOVÁ, Barbora. Výběr techniky v moderní gymnastice: Mechanické zatížení dolních končetin při doskocích. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta