Bc. Martina Herbstová

Diplomová práce

Komunikační dovednosti mentálně postižených dětí v předškolním věku

Communication skills of mentally disabled children at pre-school age
Anotace:
Diplomová práce s názvem Komunikační dovednosti mentálně postižených dětí v předškolním věku se zabývá teoreticky i prakticky problematikou komunikační dovednosti mentálně postižených dětí předškolního věku. Jejím cílem bylo zhodnotit komunikační dovednosti mentálně postižených dětí předškolního věku. Na jaké úrovni jsou komunikační dovednosti takto postižených dětí v oblasti všech jazykových rovin …více
Anotace:
lní komunikaci, rozvíjet správnou motoriku (jemnou, hrubou, oromotoriku, grafomotoriku). Rozvíjet zrakové a sluchové vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, paměť, fonematický sluch), vnímání a reprodukci rytmu. Rozvíjet serialitu, časoprostorovou orientaci, vnímání vlastního těla a prostoru, aj. Logopedická intervence nemůže být zaměřena pouze na nápravu výslovnosti. Dále je také zapotřebí spolupráce …více
Abstract:
This diploma with the title Communication skills of mentally disabled children at pre-school age concerns in theoretical and practical way of communication skills of mentally disabled children at pre-school age. Its aim was to evaluate communication skills of mentally disabled children at pre-school age, and to find the level of commmunication skills of these children in all areas of language (lexically …více
Abstract:
neccessary to cooperate with other experts and institutions, for example early care and special pedagogical centres. Cooperation with parents is important.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta