Mgr. Kateřina Šabršulová

Master's thesis

La traduction dans le domaine de la mode - tendances du XXe siècle

Translation in the Fashion Field - XXth Century Trends
Abstract:
The diploma thesis deals with the translation and adoption of French words into Czech language in the area of fashion during the 20th century. The theoretical part is mainly focused on the influence of the external factors, which support or prevent adoption from foreign languages and also how these factors were changing during the last century. The practical part investigates with the help of corpus …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá překladem a přejímáním francouzských termínů do češtiny v oblasti módy v průběhu 20. století. Teoretická část je zaměřena především na vliv vnějších faktorů, které buď přispívají k přejímání z cizích jazyků, nebo mu naopak brání, a na to, jak se tyto faktory měnily v průběhu minulého století. Praktická část pak zkoumá na korpusu módních časopisů, která historická období byla …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Translation and Interpreting / French-language Translation