Mgr. Zuzana Šimarová

Diplomová práce

"Biodiverzita jsme my" - samoobslužný program

"Biodiversity is Us" – self-service program
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou tématu biodiverzity jako součásti environmentální výchovy a jejího zapojení do tvorby výukových programů speciálně vytvořených pro realizaci v prostorách Zoologické zahrady Brno. Pro praktickou část diplomové práce byly vytvořeny výukové materiály, které navazují na vzdělávací působení instituce Zoo Brno, jako součást kampaně Biodiverzita - to jsme My, pořádané …více
Abstract:
This dissertation thesis focuses on biodiversity as a part of the environmental education and its inclusion into the educational programs created specifically for implementation at the Brno Zoo grounds. Specific learning materials have been created for the practical part of the thesis. These materials coincide with the learning institutions of Brno Zoo as a part of the „Biodiversity is Us” campaign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta