Bc. Zuzana Dvořáková

Bakalářská práce

Výpočetní nástroj pro automatickou anotaci vnoření transposonů v genomech z NGS dat

An automatic pipeline for computational annotation of transposable element insertions in NGS data
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje mobilním elementům (transposonům) v genomu a jejich vzájemnému vnořování. Cílem práce bylo vytvořit program, který bude vyhledávat taková vnoření v datech získaných metodami nového sekvenování (readech) bez potřeby skládání genomu. Vytvořený nástroj byl otestován na datech z kukuřice.
Abstract:
This bachelor thesis deals with mobile elements (transposons) in a genome and their mutual nesting. The aim was to create a program that will detect those nestings in next generation sequencing data (reads) without the need of genome assembly. Created tool was tested on data from corn.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Matej Lexa, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky