Bc. Jan Pauček

Master's thesis

Implementace metodiky řízení vztahů se zákazníky

The Implementation methodology, customer relationship management
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice Řízení vztahů se zákazníky v kontextu vývoje marketingové a integrované marketingové komunikace. Jasně rozděluje pojem Řízení vztahů se zákazníky jako proces a SW systém CRM jako nástroj pomáhající ve správné komunikaci se zákazníky. Druhá část pak hodnotí samotnou implementaci SW systému SAP CRM 7.0, za pomoci metodiky ASAP, v utilitní společnosti a diskutuje …more
Abstract:
This thesis is dedicated to Customer Relationship Management in the context of the development of marketing and integrated marketing communications. Clearly divides the concept of Customer Relationship Management as a process and CRM software system as a tool to assist in proper communication with customers. The second part evaluates the implementation of software system, SAP CRM 7.0, with the help …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní