Petra JELÍNKOVÁ

Master's thesis

Reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie na 1. stupni základních škol

Reeducation of dyslexia, dysgraphia and dysortographia at the 1st grade of primary school
Abstract:
Diplomová práce osvětluje problematiku specifických poruch učení, které se projevují zejména v českém jazyce, a to dyslexie, dysgrafie a dysortografie. V teoretické části se zabýváme osobností žáka se specifikou poruchou učení. Vysvětlujeme pojem specifické poruchy učení. Výše zmíněné poruchy definujeme a uvádíme jejich projevy. Stručně se zabýváme etiologií specifických poruch učení. Zmiňujeme se …more
Abstract:
This master thesis deals with the problems of Specific Learning Difficulties such as dyslexia, dysgraphia and dysorthography that show especially in the Czech language. The theoretical part concentrates on the personality of the student with Specific Learning Difficulties. It explains the term "Specific Learning Difficulties". The difficulties (mentioned above) and their symptoms are defined there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JELÍNKOVÁ, Petra. Reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie na 1. stupni základních škol. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary school teaching / Teaching for the First level of primary school

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9hxsb6 9hxsb6/2
25. 4. 2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
25. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.