Bc. Petra Bílá

Diplomová práce

Funkce IZS vybraného regionu

The function of the Integrated Rescue System in the region
Anotace:
Tato práce bude sloužit k pochopení integrovaného záchranného systému a jeho funkce převážně v Pardubickém regionu a měla by pomoci úspěšně se vnořit do této problematiky. Rozsah práce koresponduje s danou osnovou.
Abstract:
This paper's purpose is understanding the integrated emergency system and its functions mainly in the region of Pardubice. It should help one to successfully immerse into this issue. The extent of the paper corresponds with the outline.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bílá, Petra. Funkce IZS vybraného regionu. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu