Bc. Roman POŘÍZKA

Bachelor's thesis

Biodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktoru

Biodegradation of synthetic dyes in a rotating disk bioreactor
Anotácia:
V posledních letech jsou zkoumány biodegradační schopnosti ligninolytických hub, které se přirozeně podílí na degradaci ligninu působením ligninolytických enzymů. Díky tomu, že tyto enzymy jsou nespecifické, mají schopnost degradovat i řadu různých organopolutantů. Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení biodegradačních schopností houbové kultury Irpex lacteus. Schopnosti dekolorizace houby …viac
Abstract:
In recent years are investigated biodegradation capacity of ligninolytic fungi, that take part in degradation of lignin. Ligninolytic enzymes are very nonspecific and have the ability to degrade a number of different organopolutants. This work is focused on the evaluation of biodegradation ability of fungal culture Irpex lacteus. Capabilities decolorization fungi Irpex lacteus were investigated by …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zverejniť od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POŘÍZKA, Roman. Biodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktoru. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta