Anna DRÁPELOVÁ

Diplomová práce

Omezení a zákaz styku mezi rodičem a nezletilým dítětem

Limitation and prohibition of contact between parent and minor child
Anotace:
Diplomová práce se zabývá omezením a zákazem osobního styku mezi rodičem a dítětem a jejich právy dotčenými těmito zásahy. Práce je členěna na pět samostatných kapitol dále se dělících na jednotlivé podkapitoly. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy stěžejní pro práci. Dále je zde vymezen institut styku mezi rodičem a dítětem, jeho historický vývoj, současná právní úprava v České republice …více
Abstract:
This Diploma thesis deals with limitation and prohibition of personal contact between parent and child and their concerned rights because of these interferences. The thesis is segmented into five chapters which are further divided into subchapters. The first chapter defines the basic concepts that are fundamental to the work. Furthermore the institute of parental and child contact is defined here, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRÁPELOVÁ, Anna. Omezení a zákaz styku mezi rodičem a nezletilým dítětem. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.