Petra ČECHOVÁ

Bakalářská práce

Gemeinsame Marketingstrategien der Regionen Südmähren und Niederösterreich im Weinbau

Common Marketing Strategies in Wine Growing Used in the Regions of South Moravia and Lower Austria.
Abstract:
My final project will examine marketing strategies and marketing mix within the wine-growing industry. I have chosen geographical areas of South Moravia and Lower Austria, which will be in theory defined. I will further describe general marketing strategies and components of marketing mix. The practical part of my project will consider the differences between the components of marketing mix used by …více
Abstract:
Ve své práci se zabývám marketingovými strategiemi a marketingovým mixem ve vinařství. Zvolila jsem oblast jižní Moravy, kde jsem vyrostla a Dolního Rakouska, které jsem v teoretické části popsala. Dále jsem charakterizovala všeobecné marketingové strategie a marketingový mix. V praktické části referuji o tom, které složky marketingového mixu používají naši vinaři a které rakouští vinaři. Získané informace …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helga Silke Gester, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHOVÁ, Petra. Gemeinsame Marketingstrategien der Regionen Südmähren und Niederösterreich im Weinbau. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk pro manažerskou praxi