Bc. Kateřina Hibšová

Bachelor's thesis

Bilingual (Cz-Eng) Children: School Methods and Family Approaches

Bilingual (Cz-Eng) children: School methods and Family Approaches
Abstract:
Bakalářská práce „Bilingvní (Cz-Aj) děti: vyučovací metody a přístupy v rodině“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje definici bilingvismu, jeho dimenze a různé typy bilingvismu, aspekty vzniku bilingvismu, vývoj jazyka, bilingvismus a kognici, osvojování druhého jazyka, typy bilingvních rodin, přístupy v rámci těchto rodin a různé typy bilingvního vzdělávání a metody používané v bilingvním …more
Abstract:
The thesis „Bilingual (Cz-Eng) children: School Methods and Family Approaches‟ consists of two parts. The theoretical part describes the definition of bilingualism, it´s dimensions and different types of bilingualism, the aspects of becoming bilingual, language development, bilingualism and cognition, acquiring a second language, types of bilingual families, approaches within those families and different …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta