Ing. Petr Vodička

Master's thesis

E-learning, nástroj znalostního managementu v malém a středním podniku

E-learning, instrument of knowledge management in small-scale and middle enterprise
Abstract:
Největší problematikou úspěšnosti a výkonností firem a celého managementu je firemní vzdělanost lidských zdrojů. Většina firem vlastní spoustu informací, informací o dodavatelích, o předešlých krocích firmy, o prodejích při zavedení nového produktu. Tyto informace ovšem nejsou ve většině případů vůbec využity a nejsou předávány právě lidským zdrojům, které tyto informace ve svém působení nejvíce využijí …more
Abstract:
The biggest problem of success and performance of company and whole management is intelligence of human resources. The most companies have lot of information, information about suppliers, about company history, about sales when starts new product. But that information aren’t mostly used and aren’t transmitted to human resources. Because they mostly use that informations in work. That problem is caused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Vladimír Hosták

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní