Bc. Michaela AUGSTE

Diplomová práce

Biologická rodina v životě pěstounského dítěte

Nuclear family in life of foster children
Anotace:
Tématem této diplomové práce je biologická rodina v životě pěstounského dítěte. První kapitola se zabývá obecně rodinou, jakou má rodina funkci, jaký je základní rozdíl mezi funkční a dysfunkční rodinou a na závěr biologická a náhradní rodina. Další kapitola obsahuje formy náhradní rodinné péče z toho pěstounská péče je podrobněji popsaná. V poslední kapitole je uveden kontakt biologické rodiny s pěstounským …více
Abstract:
The topic of my graduation work is the role of biological family in life of a foster child. The first chapter deals with family in general, with its function, and solves the main difference between functional and dysfunctional family. The end of this part is devoted to biological and alternative family. Next chapter includes the forms of alternative family care - foster care is described there in details …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011
Zveřejnit od: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUGSTE, Michaela. Biologická rodina v životě pěstounského dítěte. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta