Tereza Nešporová

Bakalářská práce

Anglické výpůjčky v češtině 21. století

21st century loanwords from English in the Czech language
Abstract:
This bachelor thesis studies 21st century anglicisms appearing on popular social media networks in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part defines the role of English as a present Lingua Franca and its influence on the Czech lexical system. Furthermore, it explains the term Anglicism and describes the discourse of online communication. The practical part …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá anglicismy 21. století, které se vyskytují napříč populárními sociálními sítěmi v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část definuje roli angličtiny jako soudobé Lingua Franca a její vliv na lexikum českého jazyka. Dále vysvětluje pojem anglicismus a rovněž popisuje rysy online komunikace. Praktická část analyzuje anglicismy nalezené …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nešporová, Tereza. Anglické výpůjčky v češtině 21. století. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická