Jiří Boháček

Master's thesis

Local News and Municipal Elections in the Czech Republic: Do Publicly funded Newsletters help Incumbents to win Elections?

Radniční periodika a komunální volby v České republice: Pomáhají veřejně dotované noviny zastupitelům ke znovuzvolení?
Anotácia:
Radniční periodika představují v České republice jeden z běžných prostředků komunikace mezi radnicí a jejími občany. Periodika jsou ve většině případů distribuována občanům zdarma, náklady na jejich vydávání jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Vedle zdroje užitečných informací však mohou obecní noviny sloužit i jako nástroj politiků pro získání hlasů v obecních volbách. Tato skutečnost dokonce vedla …viac
Abstract:
In the Czech Republic, town halls are allowed to issue printed newspapers to inform the residents about local events. The newspapers are funded from municipal budgets and free for the residents, often delivered directly to the mailbox. Apart from being useful source of information, the newspapers may serve also as a platform for election campaign of the incumbent politicians. This fact was the main …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedúci: Paola Bertoli
  • Oponent: Libor Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51354