Kateřina Kamlerová

Bakalářská práce

Uvedení značky Poutnik na český trh pomocí moderních marketingových přístupů

Introducing the brand Poutnik to the Czech market utilizing modern marketing approaches
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o nové značce firmy Tilak, a.s. nesoucí název Poutnik. Hlavním tématem je snaha o úspěšné zavedení nové značky na český trh pomocí moderních marketingových prostředků. První část práce se věnuje definicím marketingu v módním a sportovním odvětví a jeho významu pro tvorbu silné značky. V druhé části je blíže popsán jak vznik společnosti Tilak, a.s. a předmět jejího podnikání …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with new brand of Tilak, a.s. called Poutnik. The main theme is the effort to successfully introduce a new brand to the Czech market, using modern marketing means. The first part deals with the definitions of marketing in the fashion and sports sector and its importance for creating a strong brand. In the second part, the formation of Tilak, a.s. and the subject of its business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Zdeněk Sedláček, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.