Theses 

Finanční analýza společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. s důrazem na využití ukazatele EVA – Ondřej Vokáč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Ondřej Vokáč

Diplomová práce

Finanční analýza společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. s důrazem na využití ukazatele EVA

Financial Analysis of Choceňská mlékárna s.r.o. with Emphasis on the Use of the EVA Indicator

Anotace: Cílem práce je vyhodnocení finanční výkonnosti a zdraví společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. v letech 2007 až 2013. Před aplikační částí je poskytnuto seznámení s procesem finanční analýzy, jejími uživateli, informačními zdroji a omezeními, jakož i popis základních metod. Následuje stručná charakteristika analyzované společnosti. Po té je proveden vlastní rozbor účetních výkazů horizontální a vertikální analýzou, následovaný analýzou poměrovými ukazateli. Významné místo v práci zaujímá kalkulace ekonomické přidané hodnoty, jejíž výše je považována za klíčový a souhrnný výstup finanční analýzy.

Abstract: Goal of the thesis is to evaluate financial performance and health of company Choceňská mlékárna s.r.o. between years 2007 and 2013. Prior to the application part is provided familiarization with a process of financial analysis, its users, information resources and limits, as well as a description of basic methods. Next part contains a brief characterization of the analyzed company. After then, an analysis of financial statements is done by horizontal and vertical analysis followed by a financial ratios analysis. Significant point represents a calculation of company's economic value added, which is seen as a key and comprehensive output of the financial analysis.

Klíčová slova: vertikální analýza, rentabilita, poměrový ukazatel, náklady kapitálu, horizontální analýza, finanční analýza, ekonomická přidaná hodnota, čistý operační zisk, čistá operační aktiva

Keywords: Profitability, Net Operating Profit, Net Operating Assets, Horizontal Analysis, Financial Analysis, Vertical Analysis, Financial Ratio, Economic Value Added, Cost of Capital

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Anna Staňková
  • Oponent: Petr Marek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58557


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:46, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz