Bc. Marie Leschingerová, DiS.

Diplomová práce

Tréninkové zaměstnání jako způsob získávání pracovních dovedností a návyků pro osoby se zdravotním postižením a možná cesta k získání zaměstnání

Job training as a way of gaining work skills and habits for people with a disability and possible opportunity for getting a job
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma tréninkového zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Především na oblast nabývání pracovních dovedností a návyků a význam tréninkového zaměstnání v souvislosti se zvýšením šancí na nalezení vhodného navazujícího zaměstnání. Teoretická část této práce se zaměřuje na oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením a přibližuje tuto problematiku právě v souvislosti …více
Abstract:
This Master Diploma Thesis focuses on the topic of the Employment training programme for people with disabilities. Particulary on the area of gaining skills and work habits as well as the importance of employment training programme in the context of incresing chances to find an appropriate job. Theoretical part contains description of disabled people employing with the focus on Employment Training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta