Bc. Lenka JARÁBKOVÁ

Diplomová práce

Biologické hodnocení toxicity kontaminant životního prostředí

Biological evaluation of toxicity of environmental contaminants
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá ekotoxikologickými biotesty, jejich rozdělením a provedením. Práce popisuje standardní testy akutní toxicity soustředěné na vodní prostředí a rozdělené podle trofických úrovní. Dále se zaměřuje na kontaminanty životního prostředí ,problematiku odpadních vod a jejich procesy čištění. Experimentální část práce se zabývá testy inhibice růstu okřehku menšího (Lemna …více
Abstract:
This diploma thesis deals with ecotoxicological bioassays, distribution and design. The work describes the atandard acute toxicity tests focused on the aquatic environment and divided according to trophic levels. It then focused on environmental contaminants, waste water and their cleaning processes. The experimental part deals with growth inhibition test on the duckweed (Lemna minor). The purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JARÁBKOVÁ, Lenka. Biologické hodnocení toxicity kontaminant životního prostředí. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta