Bc. Monika HOLEŠOVÁ

Diplomová práce

Biologické kontaktní testy a jejich využitelnost při detekci toxicity syntetických barviv

Biological tests and their usefulness in detecting toxicity of synthetic dyes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou syntetických barviv. V teoretické části jednotlivé kapitoly pojednávají o textilním průmyslu a toxicitě odpadních vod obsahujících syntetická barviva. Dále je popsán vliv průmyslu na životní prostředí, hlavní pozornost je věnována znečištění vod a půd. Poslední kapitola uvádí přehled ekotoxikologických biotestů používaných k hodnocení kontaminant životního prostředí …více
Abstract:
This thesis handles with issue of synthetic dyes. In the theoretical part individual chapters deals with textile industry and toxicity of wastewater containing synthetic dyes. We also describe the influence of industry on the environment, the main attention is paid to pollution of water and soil. The last chapter gives an overview of ecotoxicological bioassays used to evaluate environmental contaminants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEŠOVÁ, Monika. Biologické kontaktní testy a jejich využitelnost při detekci toxicity syntetických barviv. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta